Trollhättans kreativitetsstipendium
Genom Trollhättans Kreativitetsstipendium vill vi premiera och stimulera kreativa personer, organisationer och företag att utveckla sig själva eller sin idé/produkt/sak.

Nominera här

Årets Citystjärna

Årets citystjärna delas ut till en person eller verksamhet som handlingskraftigt, genuint och långsiktigt visat på ett stort engagemang och bidragit till en attraktiv och levande stadskärna. Alla branscher samt företagande inom olika tjänstesektorer kan premieras.

Nominera Årets Citystjärna här:
www.citytrollhattan.se/arets-c...

Årets Hållbarhetspris

Årets Hållbarhetspris delas ut av TTELA i samarbete med CSR Västsverige, som en del i arbetet för att skapa ett mer hållbart Trollhättan. Med priset vill vi gemensamt uppmuntra lokala företag och verksamheter att arbeta hållbart, visa att många kan bidra på olika sätt och att alla kan göra något för att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Hållbarhet är vår tids största fråga. Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna. Därför behöver vi tillsammans skapa en utveckling som är bra för människor, miljön, samhället och vår gemensamma ekonomi. Det betyder att en lösning eller en affärsidé är mer hållbar om den främjar naturen och stärker de mänskliga rättigheterna samtidigt som den är ekonomiskt lönsam.

https://info.ttela.se/aretshal...